FSC certifikace

Lesy patří k nejvíce ohroženým ekosystémům naší planety. Vědci odhadují, že ve víceméně původním, nenarušeném stavu zůstala už jen asi pětina plochy původních pralesů. Každý rok ztrácíme plochu pralesů přibližně o rozloze České republiky, na níž žijí tisíce druhů rostlin a živočichů. Velmi vážný problém představuje nelegální těžba. Ani české a evropské lesní hospodaření se často nevyhýbá nešetrným lesnickým praktikám.

Forest Stewardship Council® (FSC®) je mezinárodní certifikační systém pro lesní hospodářství. Deset celosvětově platných zásad zaručuje, že výrobky ze dřeva a papíru s pečetí od této organizace pocházejí ze zodpovědně obhospodařovaných lesů. Tento standard stanoví, že při správě lesa musí být zachovány všechny ekologické funkce lesa. Norma také chrání flóru a faunu v obdělávaných oblastech a zaručuje práva původních obyvatel a zaměstnanců.

Při zpracování papírových materiálů používáme pouze tyto certifikované materiály.

Udělený certifikát ve formátu pdf je k náhledu a stažení zde.

Prohlášení o zásadách v rámci politiky FSC naleznete na tomto odkazu.